"office cloud"
 

Code of Conduct

Vi løser opgaver ud fra et sæt grundlæggende principper – vores code of conduct.

Vi udviser tillid, respekt og oprigtighed
Vi har respekt vores kunder og deres forretning. Forud for et samarbejde søger vi indgående kendskab til vores kunder i bestræbelser på at løse de outsourcede opgaver bedst muligt. I vores samarbejde med både små og mellemstore firmaer arbejder vi naturligt i overensstemmelse med deres codes of conduct.

Vi er konsistente i det, vi gør
Vores koncept og kompetencer er baseret på praksis erfaring, så vi kender baggrunden og begrænsningen for vores arbejde. Vi arbejder kun med fastansatte medarbejdere og sikrer derigennem en fælles opfattelse af vores holdninger og etiske udgangspunkt i relation til arbejdsopgaver og samspillet med kunder, samarbejdspartnere og netværk.

Vi siger fra, såfremt vi ikke har kompetencen til at løse en opgave.