"office cloud"
 

krav til værtsfamilien

En værtsfamilie kan kun have én au pair af gangen. Der skal være et eller flere hjemmeboende børn under 18 år i værtsfamilien. Mindst en af forældrene i værtsfamilien skal som udgangspunkt være dansk statsborger. Familien skal tale dansk til dagligt og repræsentere dansk kultur. Værtsfamilien skal være selvforsørgende, dvs. familien må ikke forsørges af offentlige midler.

Som værtsfamilie skal du tilbyde følgende til din au pair:

• Gratis kost og logi i værtsfamiliens bolig
• Eget værelse
• Bopæl hos værtsfamilien under hele ansættelsesperioden
• En arbejdsuge på max. 30 pr. uge og max 5 timer dagligt, jf. Arbejdsmiljøloven
• Lommepenge på min. 3.150 kr. pr. måned
• Lommepenge under sygdom

De huslige pligter og børnepasning skal tilrettelægges på en sådan måde, at din au pair under hele opholdet får tilstrækkelig fritid til at følge sprogkurser, dyrke venner og kulturelle interesser, herunder adgang til at deltage i religiøse handlinger.

Et lovkrav er, at du/I som værtsfamilie skal tegne og betale følgende forsikringer for din au pair:

• En arbejdsskadeforsikring
• En fritids- og ulykkesforsikring
• En hjemrejseforsikring (hjemrejse/hjemsendelse ved død, sygdom eller skade)

Au pair formidling anbefaler værtsfamilier at benytte www.aupairforsikring.dk til tegning af forsikringspolice.

Umiddelbart efter ankomst vil vi anbefale, at du som værtsfamilie taler med din au pair om hvilke forventninger begge parter har til opholdet. Vær ærlig, direkte og realistisk. Husk at din au pair skal være hos dig i minimum et år – måske, forhåbentligt, to år.