"office cloud"
 

hvad er en au pair?

Au pair betyder ”på lige vilkår”. Et au pair-ophold er et kulturelt udvekslingsophold, hvor en ung udenlandsk person kan bo hos en dansk værtsfamilie med børn under 18 år - på lige vilkår med resten af familien. Formålet er, at au pairen kan forbedre sine sproglige og faglige kundskaber, samt udvide sin kulturelle horisont ved at få et bedre kendskab til Danmark. En au pair skal være i alderen 17-30 år og bo hos en dansk familie i minimum et år med mulighed for forlængelse til op til 24 måneder.  En au pair kan som hovedregel ikke have samme nationalitet som værtsfamilien.

En au pair skal udføre huslige pligter og/eller børnepasning, og have mindst en ugentlig fridag. Au pairen må ikke udføre lønnet eller ulønnet arbejde andre steder end i værtsfamiliens hjem. Fx hos naboer og venner eller i værtsfamiliens virksomhed. Au pairen skal have mulighed for at gå på sprogkurser og deltage i fritidsaktiviteter. 

I henhold til bestemmelserne fra Europarådet er arbejdstiden for en au pair sat til maksimum 30 timer pr. uge, som skal fordeles på 5 timer om dagen 6 dage om ugen. Den daglige arbejdstid skal være på min. 3 timer og max. 5 timer om dagen. Hvis den daglige arbejdstid er angivet til at være 6 timer om dagen fra mandag til fredag med fri i weekenden, vil der ikke kunne gives opholdstilladelse.

En au pair skal kunne opfylde følgende krav:  

·         Være mellem 17 og 30 år

·         Ugift

·         Må ikke være gravid, have børn eller medbringe mindreårige børn

·         Minimum en 9. klasse uddannelse

·         Kunne tale og forstå et rimeligt dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk  

Det er normalt et krav, at au pairen ikke tidligere har haft et eller flere au pair-ophold i andre vesteuropæiske lande. Det er ligeledes et krav, at ansøgeren ikke tidligere har haft opholdstilladelse i Danmark.

Her finder du generel information til værtsfamilien.