"office cloud"
 

opholdstilladelse

Styrelsen for fastholdelse og Rekruttering står for udstedelse af opholdstilladelser til Danmark, herunder opholdstilladelser i forbindelse med et au pair-ophold. Styrelsen udfører en vurdering af au pair kandidatens egnethed samt forventede udbytte af au pair-ordningen før opholdstilladelsen bliver godkendt. En godkendelse tager ca. to måneder. Der skal betales et sagsbehandlingsgebyr på godt kr. 2.000. 

En au pair bedømmes ud fra en række faktorer, som ikke skematisk kan udregnes. Au pair formidling kan ikke garantere, at en ansøger får opholdstilladelse af Danmark. Vi finder naturligvis en ny au pair kandidat, såfremt kandidaten ikke godkendes af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. 

Hvis en au pair ønsker at skifte værtsfamilie i ansættelsesperioden, skal m/k ansøge om en ny opholdstilladelse. En au pair kan ikke begynde hos en ny familie før vedkommende har fået godkendt sin nye opholdstilladelse hos den nye værtsfamilien. I praksis betyder det, at sagsbehandlingstiden tilsvarende er 2 måneder, selvom au pairen allerede er godkendt hos den første familie.

Læs mere på www.nyidanmark.dk