"office cloud"
 

hvad koster det at have en au pair?

Fra den 1. januar 2011 er der indført et gebyr for behandling af au pair ansøgninger. Dette gebyr skal betales for behandling hos Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Gebyret kommer i tillæg til sagsbehandlingsgebyret, som betales til den danske ambassade på Filippinerne. Det påhviler værtsfamilien at betale sagsbehandlingsgebyret på 2.185 kr. Betaling af gebyret foretages online på www.nyidanmark.dk før au pairen indleverer sin ansøgning til ambassaden i Manila.

Minimumslønnen, som udgør lommepenge, til en au pair er 3.150 kr. pr. måned før skat. Beløbet reguleres pr. 1. januar hvert år i forhold til den generelle prisudvikling. En au pair skal have gratis kost og logi hos familien. Lommepenge dækker alene udgifter til privat forbrug. Både lommepenge samt værdi af fri kost og logi er skattepligtige. Au pairens lommepenge aftales i kontrakten og afhænger ikke af arbejdsopgaverne. 

Værtsfamilien har pligt til at tegne følgende tre forsikringer, der dækker au pairen: 

·         En arbejdsskadeforsikring

·        En fritids- og ulykkesforsikring

·         En hjemrejseforsikring (til dækning af hjemtransport i tilfælde af død, alvorlig sygdom eller ulykke)  

Det påhviler endvidere værtsfamilien at betale au pairens hjemrejse, hvis au pairen har fast bopæl i et land uden for Europa. Familien skal dække rejsen tur-retur fra familiens bosted til første ankomststed i Danmark.  

Værtsfamilien er forpligtet til at betale for offentlig transport, såfremt au pairen skal rejse for at aflevere/hente børn.  

Ansættelsen som au pair betragtes skattemæssigt som et arbejdsgiver-/lønmodtagerforhold, og er derfor underlagt de danske skatteregler. En au pair skal beskattes af sin indkomst. Lommepenge, der udbetales til au pair-personer, sidestilles med lønindkomst. Der skal derfor betales 8% arbejdsmarkedsbidrag af beløbet samt eventuel skat af lommepenge og gratis kost og logi.  

Både au pairen og værtsfamilien har ret til at annullere kontrakten med 2 ugers varsel. Begge parter kan desuden annullere kontrakten med øjeblikkelig virkning i tilfælde af alvorlig misligholdelse fra den ene parts side, eller hvis andre alvorlige omstændigheder gør det nødvendigt. Hvis kontrakten annulleres før tid, skal værtsfamilien alligevel betale au pairens returbillet, såfremt au pairen har fast bopæl i et land uden for Europa. Det samme gælder i øvrigt, hvis au pair-opholdet ophører, fordi kontrakten udløber på det aftalte tidspunkt.